Home

Hartelijk welkom op de website van fysiotherapie en oedeemtherapie Marc de Jong!

PRAKTIJK OVERNAME

Beste cliënt,

Fysiotherapie Marc de Jong is met ingang van 1 februari jongstleden overgenomen door Edwin Lim en heet elf-helmond.

www.elf-helmond.nl

Edwin Lim verzorgt samen met Mirjam Koen,  Estelle Stoop en Mariette Fransen de fysiotherapie op het vertrouwde adres.

0492-526613